C A T A L À
Gestió Delegada
Rehabilitació - Subvencions
Arquitectura i Urbanisme
C A S T E L L A N O
CONTACTE / CONTACTO

Arquitectura i Urbanisme, Gestió i coordinació d'equips

La Arquitectura, en el seu exercici professional al servei de les necessitats individuals i col·lectives, es troba cada cop més condicionada a importants i canviants requeriments tècnics, normatius, legislatius i urbanístics.

Lús de les edificacions a projectar es troba sotmès també a rigorosos i canviants condicionants específics, tant tècnics com jurídics i socio-polítics derivats dels condicionants imposats per les Institucions, Administracions Sectorials i Serveis.

L’Urbanisme ha sofert històricament importants i successius canvis a l’Estat Espanyol i a Catalunya, sobre tot, a partir del 2002, les successives noves Lleis i Reglaments, les seves modificacions i adaptacions a les Estatals, han comportat una necessària especialització per el seu rigorós tractament i aplicació.

Actualment és obligada la participació de diferents professionals especialistes per a la redacció i execució d’una actuació d'Edificació, Obra Civil o Urbanisme.


Arqtis Grup ofereix els serveis d'Arquitectura i Urbanisme en la redacció de projectes, coordinació, direcció i execució d'obra, propis i de l’equip de col·laboradors, aportant un valor afegit, la Gestió Integral  del procés i coordinació dels agents i professionals implicats, per a assolir amb éxit l’objectiu.

Arqtis Grup és especialista en Urbanisme i relacions amb l'Administració i ofereix el servei de consultoria, suport i Gestió Urbanística per la optimització, defensa, transformació o desenvolupament d'actius immobiliaris.

Entre d'altres, oferim serveis de:

-Gestió, coordinació, aportació d’equips i/o associació amb equips per a determinats projectes.
-Redacció y execució de projectes.
-Gestió i tràmits amb l’administració.
-Presentació i promoció per captació de clients i projectes.

-Suport en redacció de plànols.
-Maquetes
-Modelat 3D, Renders i Animacions

>> Pàgina d'inici                                                                                       >> Versión en castellano