C A T A L À
Gestió Delegada
Rehabilitació - Subvencions
Arquitectura i Urbanisme
C A S T E L L A N O
CONTACTE / CONTACTO

Serveis de Gestió Integral Immobiliaria i/o Urbanística
Delegada de la Propietat

1- Estudi de Viabilitat Immobiliària per la adeqüada valoració de la viabilitat d’un actiu, sòl o Promoció, en dos nivells successius.
-Estudi Preliminar i/o Complert i acurat.
-Situació jurídica i urbanística. Auditoria Urbanística.
-Estudi de posicionament en el mercat i de idoneïtat.
-Anàlisi Econòmic de Viabilitat de la Promoció.


2- Gestió Delegada de la Propietat, integral o parcial, per el desenvolupament i execució de la promoció en les accions de:
-Estructura promotora i enginyeria financera, recursos Propis i Aliens.
-Estructura i control dels equips professionals, negociació i contractació.
-Estudi d’ofertes, comparatiu, adjudicació i seguiment.
-Màrqueting i Comercialització, control i/o aportació dels equips
-Gestió, Coordinació i Seguiment de la Promoció i venda.


3- Defensa del Patrimoni: Accions i Gestions en representació de la Propietat front a administracions Local i Autonòmica i tercers.


4- Aportació de “Know How”: Assessorament i professionalització per assolir els Objectius.

>> Pàgina d'inici                                                                                      >> Versión en Castellano