C A T A L À
Gestió Delegada
Rehabilitació - Subvencions
Arquitectura i Urbanisme
C A S T E L L A N O
CONTACTE / CONTACTO


La rehabilitació no és mai una actuació genèrica, cada cas requereix d’una solució específica i condicionada per molt diversos factors:

Les característiques pròpies de l’immoble i el seu entorn, els múltiples orígens dels danys, les diferents solucions possibles, les tècniques més adequades i el seu encaix amb la voluntat i capacitat econòmica dels propietaris, l'entesa entre comunitats, la relació amb l’administrador, les facilitats o obstacles tècnics-administratius, el projecte i la seva adequació amb la normativa tècnica i jurídica, la adjudicació als contractistes i industrials especialistes més adequats, la coordinació de la seva execució, el factor temps i clima, la possibilitat de cercar i obtenir un ajut o subvenció de les Administracions i els seus requeriments.

La intervenció dels diversos profesionals, de les administracions competents i de la propietat afectada, requereix d'una gestió i coordinació global per assolir amb èxit els objectius.


Arqtis Grup cobreix, amb el seu servei
especialitzat, la Gestió Integral o Parcial de tot el procés, des de l’estudi previ fins a l’acabament de les obres i tramitació de subvencions.

El nostre Valor Afegit és donar suport a la Propietat en totes les decisions i accions, amb la gestió i coordinació dels equips professionals implicats i la relació amb les administracions competents i, sobretot, vigilant la perfecta adequació de la actuació als procediments i requeriments d’obligat compliment de les Administracions atorgants, en el cas de acollir-se a ajuts o subvencions.

>> Pàgina d'inici                                                                                      >> Versión en Castellano