C A T A L À
Gestió Delegada
Rehabilitació - Subvencions
Arquitectura i Urbanisme
C A S T E L L A N O
CONTACTE / CONTACTO

ARQTIS GRUP S.L. és una Family-Office jove, però amb una experiència urbanística i immobiliària de més de 26 anys, en la promoció pública i privada.

· El coneixement, especialització i professionalitat són essencials per l'anàlisi, presa de decisions i l'execució de les accions pròpies, amb o front a tercers.

· El diàleg, acció i gestió òptims per a cada situació, requereixen conèixer i dominar el llenguatge propi de cadascún dels interlocutors, disciplines, matèries, sectors o corporatius implicats.

· Per desenvolupar una inversió o promoció es necessita una mínima estructura interna o externa en matèria gestora, financera, tècnica, jurídica, logística i comercial.

ARQTIS Grup aporta la seva capacitat i estructura, propia i de l'equip de colaboradors, per cobrir aquestes necessitats i assolir amb èxit els Objectius de la seva Unitat de Negoci o la Optimització dels seus Actius.

Oferim serveis integrals o parcials de:

   - Gestió Immobiliària i Urbanística Delegada de la Propietat.

   - Gestió Integral de Rehabilitació i Tramitació de Subvencions.

   - Arquitectura i Urbanisme, Gestió i Coordinació d'equips.

Suport, Gestió i Direcció de Projectes, Obres, Inversions.
Aportació de
"Know How" i Valor Afegit.

La relació amb els nostres clients genera una Cartera d'Actius.

                                                                                                                    >> Versión en Castellano