ARQTIS GRUP S.L. és unaFamily-Office jove, desde 2009, però amb una experiència urbanística i immobiliària de més de 40 anys, en la promoció pública i privada.

  • El  coneixement, especialització i professionalitat són essencials per l'anàlisi, presa de decisions i l'execució de les accions pròpies, amb o front a tercers.
  • El diàleg, acció i gestió òptims per a cada situació, requereixen conèixer i dominar el llenguatge propi de cadascún dels interlocutors, disciplines, matèries, sectors o corporatius implicats.
  • Per desenvolupar una inversió o promoció es necessita una mínima estructura interna o externa en matèria gestora, financera, tècnica, jurídica, logística i comercial.

 


ARQTIS GRUP aporta la seva capacitat i estructura, pròpia i de l'equip de col·laboradors, per cobrir aquestes necessitats i assolir amb èxit els Objectius de la seva Unitat de Negoci o la Optimització dels seus Actius.

Oferim serveis integrals o parcials de:
     - Gestió Integral Immobiliària i Urbanística i/o Delegada de la Propietat
     - Gestió Integral de Rehabilitació
     - Arqtitectura i Urbanisme. Gestió i coordinació d'equips. Gestió amb la Propietat

Suport, Gestió i Direcció de Projectes, Obres, Inversions.
Aportació de "Know How" i Valor Afegit.

La relació amb els nostres clients genera una Cartera d'Actius.