L'Arquitectura, en el seu exercici professional al servei de les necessitats individuals i col·lectives, es troba cada cop més condicionada a importants i canviants requeriments tècnics, normatius, legislatius i urbanístics.


L'ús de les edificacions a projectar es troba sotmès també a rigorosos i canviants condicionants específics, tant tècnics com jurídics i socio-polítics derivats dels condicionants imposats per les institucions. Administracions Sectorials i Serveis.


L'Urbanisme ha sofert històricament importants i successius canvis a l'Estat Espanyol i a Catalunya, sobre tot, a partir del 2002, les successives noves Lleis i Reglaments, les seves modificacions i adaptacions a les Estatals, han comportat una necessària especialització pel seu rigorós tractament i aplicació.


Actualment és obligada la participació de diferents professionals especialistes per a la redacció i execució d'una actuació d'Edificació, Obra Civil o Urbanisme.


Arqtis Grup ofereix els serveis d'Arquitectura i Urbanisme en la redacció de projectes, coordinació, direcció i execució d'obra, propis i de l'equip de col·laboradors, aportant un valor afegit, la Gestió Integral del procés i coordinació dels agents i professionals implicats, per assolir amb èxit l'objectiu.


Arqtis Grup és especialista en Urbanisme i relacions amb l'Administració i ofereix el servei de consultoria, suport i Gestió Urbanística per la optimització, defensa, transformació o desenvolupament d'actius immobiliaris.


Entre d'altres, oferim serveis de:

  • Redacció i execució de projectes i Direcció d'Obres
  • Gestió, coordinació, aportació d'equips i/o associació amb equips per a determinats projectes
  • Gestió i tràmits amb l'Administració
  • Presentació i promoció per captació de clients i projectes
  • Suport en Arquitectura i Urbanisme: documentació, maquetes, modelat 3D, renders i animacions