La rehabilitació no és mai una actuació genèrica, cada cas requereix d'una solució específica i condicionada per molt diversos factors:

Les característiques pròpies de l'immoble i el seu entorn, els múltiples orígens dels danys les diferents solucions possibles, les tècniques més adequades i el seu encaix amb la voluntat i capacitat econòmica dels propietaris, l'entesa entre comunitats, la relació amb l'administrador, les facilitats o obstacles tècnics-administratius, el projecte i la seva adequació amb la normativa tècnica i jurídica, l'adjudicació als contractistes i industrials especialistes més adequats, la coordinació de la seva execució, el factor temps i clima, la possibilitat de cercar i obtenir un ajut o subvenció de les Administracions i els seus requeriments.

 

La intervenció dels diversos professionals, de les administracions competents i de la propietat afectada, requereix d'una gestió i coordinació global per assolir amb èxit els objectius.

Arqtis Grup cobreix, amb el seu servei especialitzat, la Gestió amb la Propietat, Integral o Parcial, de tot el procés, des de l'estudi previ fins a l'acabament de les obres i tramitació de subvencions.


El nostre Valor Afegit és donar suport a la Propietat en totes les decisions i accions, amb la gestió i coordinació dels equips professionals implicats i la relació amb les administracions competents i, sobretot, vigilant la perfecta adequació de la actuació als procediments i requeriments d'obligat compliment de les Administracions atorgants, en el cas d'acollir-se a ajuts o subvencions.